background

EDUCATION

2008

Selçuk University Faculty Of Dentistry

2008-2013

2014

Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

2014-2017

EXPERIENCE

2014

Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

2014-2017

2018

Başkent University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

2018-2020

2020

Biruni University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

2020-2021

2021

Istanbul Kent University Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry

2021-...

PUBLICATIONS

  1. Articles published in international refereed journals:

A1.  Erçin Ö., Berkmen B., Durukan E., Arhun N. Awareness about Dental Amalgam among Turkish Dentists and Patients: A Questionnaire and Search Engine Based Cross Sectional Study. (International Dental Journal, DOI:10.1111/idj.12610). (SCIE)

A2. Erçin Ö., Alkan F., Arhun N. Shear Bond Strength of Different Adhesive Systems in Amalgam Repair. (Strength of Materials). (SCIE)

  1. Proceeding presented at international scientific meetings:

B1. Erçin Ö., Alkan F., Tekindal M.A., Arhun N., "Amalgam Tamirinde Kullanılan Farklı Adeziv Sistemlerin Makaslama Bağlanma Dayanımının İncelenmesi" Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Ankara, Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2018; 24(Suppl), Cilt 24 Ek 2 Yıl 2018 (Sözlü bildiri).

B2. Alkan F., Erçin Ö., Tekindal M.A., Arhun N., “Bulk-fill kompozitlerin su emilim, suda çözünme, mikrosertlik ve dönüşüm derecesi” Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Ankara, Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2018;24(Suppl) Cilt 24 Ek 2 Yıl 2018 (Sözlü bildiri).

B3. Arhun N., Erçin Ö., Berkmen B., Durukan E. Perception and acceptance of amalgam fillings among Turkish people: A questionnaire based cross sectional study. 9th European Epidemiology and Public Health Congress and 2nd Conference on Dermatology and Allergic Diseases. June 2019 Volume 9 / ISSN: 2161-1165. (Sözlü Bildiri).

B4. Erçin Ö., Arhun N., Berkmen B., Durukan E. “Evaluation of the Awareness of Turkish Dentists About Amalgam” CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress-2019 (Sözlü Bildiri).

B5. Aygör A.F., Erçin Ö. “Fiber destekli adeziv köprü uygulamaları: iki olgu sunumu” Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2020. (Tam Metin).

B6.  Erçin Ö., Berkmen B., Arhun N. “Türkiye'deki Diş Hekimlerinin Posterior Kompozit Uygulama Eğitimleri ve Adeziv Tercihleri”. Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2020. (Sözlü Bildiri).

B7. Erçin Ö, Ertaş E, Güler E. Biscover LV'nin Renk Stabilitesine Etkisinin Değerlendirilmesi. Restoratif  Diş Hekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2016. İstanbul (Poster Sunumu).

B8.Erçin Ö, Ertaş E. Treatment of Traumatically Fractured and Retracted Permanent Incisors with Multiple Approach : A Case Report 22. Bass Congress, 2017. Atina/Yunanistan (Poster Sunumu).

B9. Güler E, Karaman E, Erçin Ö. Evaluation of Microleakage at Class V Cavities with Glass Ionomer Containing Restorative Materials. 22. Bass Congress, 2017. Atina/Yunanistan (Poster Sunumu).

 

B10. Erçin Ö., Güler E., Ertaş E., Türker A. Estetik Yaklaşımlar. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2017. Eskişehir (Poster Sunumu).

 

B11. Erçin Ö., Güler E., Ertaş E. Adezin Rezin Uygulaması Sonrası Kan Kontaminasyonunun Geleneksel ve Universal Bonding Sistem Mikrosızıntısına Etkisi. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2017. Eskişehir (Poster Sunumu).

 

B12. Türker A., Güler E., Erçin Ö. Ön Dişlerin Estetik Rehabilitasyonu: İki Olgu Sunumu. Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2017. Eskişehir (Poster Sunumu)

  1. Articles published in international refereed journals:

D1. Erçin Ö., Berkmen B., Arhun N. Türkiye'deki diş hekimlerinin posterior kompozit uygulama eğitimleri ve adeziv tercihleri (Yeditepe Dental Journal, DOI: 10.5505/yeditepe.2021.42204 )

Write in WhatsApp
Make an Online Appointment
Do you have any questions?
Write to us and we will reply immediately.