background

EDUCATION

1993

Istanbul University, Faculty of Medical

1988-1993

2001

Istanbul University, Faculty of Medical, Department of Anesthesiology and Reanimation

1999-2001

EXPERIENCE

1996

Adıyaman Local Health Authority Health Center

1994-1996

2002

Büyük Anadolu Medical Center Anesthesiology and Reanimation

2001-2002

2021

Acıbadem Hospital Group

2002-2021

2021

Istanbul Kent University, Faculty of Dentistry, Department of Anesthesiology and Reanimation

2021-...

MEMBERSHIPS

  • Turkish Dental Association (TDB)
  • Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation
  • Turkish Society of Intensive Care

PUBLICATIONS

Sistoskopilerde Subhipnotik Dozlarda Propofol ile “Monitorize Anestezi Bakımı” Uygulaması. Mert ŞENTÜRK , İsmail DEMİREL , Tülay ÖZKAN , Ayşen YAVRU , Ferdi MENDA , Faruk ÖZCAN , Mehmet TUĞRUL.Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2001(29): 118-123.

Atrakuryum ve Mivakuryumun Tek veya Kombine Kullanımının Hemodinamik ve Nöromusküler Etkileri. Mert ŞENTÜRK , Ferdi MENDA , Tülay ÖZKAN , Ayşe YILDIRIM , İsmail DEMİREL , Kamil PEMBECİ. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2001(29): 155-159

Kafa Travmalı Hastalarda Farklı Nütrisyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması.Simru TUĞRUL, İ. DEMİREL , P. Ergin ÖZCAN , Nahit ÇAKAR , Figen ESEN.Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 111-117

Yoğun Bakım Ünitesinde Sıvı-Elektrolit, Asit-Baz Dengesi. İsmail Demirel, Korkut Atalan, Nahit Çakar. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2006;2(18): 45-61

Standart Protokol ile Tedavi edilen COVİD-19 Pnömonisi Hastaları: Beş yoğun Bakım Ünitesinin Gözlemsel sonuçları. J Turk Soc İntens. Care 2020;18(1):1-13

Brain MRI Findings in Patients in the Intensive Care Unit with COVID-19 Infection. Radiology 2020; 297:E232–E235

Workshop (Presented)

                Sıvı Elektrolit Dengesi (1996)

                Periferik Sinir Blokları (1997)

                Yoğun Bakımda Nütrisyon (2000)

 

Education and Workshop

10th International Intensıve Care Symposium May 1998

11th International Intensıve Care Symposium May 1999

12th International Intensıve Care Symposium May 2000

15th International Intensıve Care Symposium May 2005

39.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Kasım 2005

40.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim 2006

16th International Intensıve Care Symposium May 2007

  1. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Nisan 2008 (Poster sunumu)

42.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Ekim 2008

17th International Intensıve Care Symposium May 2009

18th International Intensıve Care Symposium May 2011

19th International Intensıve Care Symposium May 2013

21th International Intensıve Care Symposium May 2017

53.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Kasım 2019

20.Ulusal Yoğun Bakım E-Kongresi Uluslararası katılımlı kasım 2020

 

Write in WhatsApp
Make an Online Appointment
Do you have any questions?
Write to us and we will reply immediately.